Bygg ditt företags intranät med Initiva

Intranätet är ofta den viktigaste platsen för informationspridning och kommunikation mellan era medarbetare. Initiva tar gärna fram ert nya Intranät i tätt samarbete med er där vi utgår från ert företags unika behov. 

Intranätet byggs på publiceringsverktyget Dynamix CMS som är en flexibel utvecklingsplattform och ett användarvänligt publiceringsverktyg för era redaktörer. Ni får en skräddarsydd lösning som medarbetarna uppskattar.

Förbo har byggt sitt sociala intranät på publiceringsverktyget Dynamix CMS

Intranät hos kund

Bygg upp med valfri funktionalitet

Genom dialog med er kan Intiva ta fram en passande lösning som matchar er budget. Vi översätter era önskemål till ett användarvänligt intranät. Utvecklingsplattformen Dynamix CMS förenklar vidareutveckling av intanätet över tiden.

Exempel på vanliga funktioner i ett intranät:

  • Nyhetsflöden

  • Kommunikation mellan medarbetare

  • Kalender

  • Bokning

  • Dokumenthantering

  • Kontakthantering

  • Intelligent sök - söker i många typer av information och visar resultatet sammanställt på ett snyggt sätt

Bygg ett skräddarsytt Intranät med Initiva som innehåller valfri funktionalitet
Socialt intranät med Dynamix CMS som intranätplattform

Socialt intranät

Med ett socialt intranät kan ni kombinera teknik och processer för att uppmuntra samarbeten, innovation och produktivitet mellan rätt personer vid rätt tillfälle.

Intiva kan skapa ert intranät så att det ger era medarbetare möjligeter att kommunicera och dela information på ett ett sätt som liknar dagens sociala plattformar Facebook och Linkedin. 

Active Directory och single-sign-on

Att synka användarna i ert Intranät med en central användarkartalog, t ex Active Direcory (AD), kan spara en hel del administration då användarna endast finns på ett ställe. Användarna kan då i många fall även loggas in automatiskt genom s k Single-Sign-On.

Publiceringsverktyget Dynamix CMS har inbyggt stöd för att använda AD- och Novell-användare och det går även att integrera mot andra katalogtjänster om så önskas. 

Single-sign-on med AD
Integera ditt intranät mot bakomliggande system

Integrera mot andra system

I en intranätlösning är det vanligt att inkludera data från andra system och då behövs någon form av integration. 

Vi har integrerationer mot åtskilliga andra system och databaser, t ex MS Exchange, affärssystem, dokumenthanteringssystem och filsystem.

Responsiv Design

De har blivit allt vanligare att intranäten behöver vara anpassade för  användarens alla surfplattformar - skärm, surfplatta och mobiltelefon. Att låta inranätet anpassa layout och innehållsflödet kallas för responsiv design.

Initiva har stor erfarenhet av att designa intranät som är responsiva. Vi lägger stor vikt vid att lösa menysystem och att se till att layouten flödar om på ett bra sätt i olika bredder.

I Dynamix CMS finns bra inbyggt stöd för att visa redaktören hur webbplatsen upplevs på olika skärmar. 

Responsiv design i ett intranät

Responsivt intranät