Miljöpolicy

Syftet med denna policy är att alltid eftersträva att bedriva vår verksamhet på ett sätt som inte gör onödig påverkan på klimat och miljö.

  • Vi jobbar hela tiden med att försöka minska företagets energiförbrukning genom att lösningar i kontoret som effektivt slår av på el samt genom att välja leverantörer av IT-drift som jobbar med hållbara datacenters (ex miljömärkt el, effektiv värmeåtervinning, återvinning av elektronik och användandet av sk. ultraren reservkraft)

  • Vi försöker i största möjliga mån att koda effektiva system som inte i onödan upptar resurser på servrar eller klienter.

  • För att minimera antalet resor genomför vi möten i största möjliga mål via videokonferens och ger också möjligheter för anställda att välja att jobba på distans.

  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

  • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.