Initiva stödjer Unicef i jul

Företagsbanner

Sedan 1946 har Unicef kämpat vid barnens sida. De har expertkunskap i alla frågor som rör barns behov och rättigheter. De kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr deras arbete.

Just nu finns det en extra god anledning att lägga sitt stöd hos dem.  För varje krona som skänks kommer Akelius Stiftelse ge lika mycket. 

Initiva kommer i år att ge ett bidrag på 50.000 kr vilket i slutändan resulterar i 50.000 kr efter att Akelius Stiftelse kompletterat upp med sin del. 

2017-12-23