Initiva stödjer UNHCR

Varje jul brukar Initiva tillsammans med personal välja ut en organisation att skänka pengar till. Detta år kändes det som att vi inte kunde vänta.  Initiva har valt att skänka 10.000 kr till UNCHR och hoppas att på detta sätt inspirera andra webbutvecklar-team att göra något liknande.

 

2015-09-08