Initiva stödjer Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en organisation som alltid är bra att stödja då de arbetar världen över för att ge sjukvård och humanitär hjälp till flyktingar och internflyktingar. De bygger upp sjukhus i flyktingläger, hjälper kvinnor att föda säkert, vaccinerar barn för att förhindra epidemier och bistår med tillgång till rent dricksvatten.

Just nu finns det en extra god anledning att lägga sitt stöd hos dem.  För varje krona som skänks kommer Akelius Stiftelse ge lika mycket

Initiva kommer i år att ge ett bidrag på 40.000 kr vilket i slutändan resulterar i 80.000 kr efter att Akelius Stiftelse kompletterat upp med sin del. 

 

2016-12-22