Vi är på workshop/utbildning i GDPR

Idag blir vi bättre på den nya dataförordningen och kan vara svåra nå. 

Vid supportärenden maila

2017-11-07