Första webbplatserna i Dynamix CMS 6!

Idag läggs de första skarpa webbplatserna ut i Dynamix CMS 6. Det är våra egna webbplatser Intitiva.se och DynamixCMS.se som fått sig en ansiktslyftning. 

Under betatestningen av den nya versionen av Dynamix CMS 6 behövdes ett par case så att vi kan testa utvecklingsplattformen och redaktörsdelen i skarpt läge. 

Dynamix CMS 6 är nu inte långt från skarp lancering. Vi är mycket nöjda över vad vi åstadkommit.

Är du intresserad av att få en demonstration av den nya versionen är det bara att kontakta oss.

2015-03-13