Bra tips för att synas bättre hos sökmotorerna

I denna artikel går vi igenom några bra tips för att göra er webbplats mer synlig hos sökmotorerna. Tipsen är generella men har ändå ett visst fokus mot Google då det är den absolut största sökmotorn. En hög rankning hos Google innebär oftast bra rankning hos andra sökmotorerna som Yahoo och MSN.

1. Använd dig av en huvuddomänadress

Se till så att du inte har flera domänadresser som länkar till din webbplats.

Om du tex har länkar till din webbplats som både pekar på http://www.företagsnamn.se och http://företagsnamn.se så borde du välja ut ett av dem och omdirigera den andra adressen till huvudadressen.

Anledningen till att man skall göra detta är att sökmotorerna ser www.företagsnamn.se/sida.aspx och företagsnamn.se/sida.aspx som två olika sidor. Detta kan straffa din webbplats för duplicerat innehåll.

Om jag tex väljer att använda mig av www.initiva.se så borde http://initiva.se omdirigeras till http://www.initiva.se. Om jag har andra adresser såsom www.dynamixcms.se så skall dessa också omdirigeras till www.initiva.se.

2. Ge en sida ett bra namn

Sidans namn avspeglas i sidans adress. Ord i adressen har hög rankfaktor hos sökmotorer. Se därför till att ge din sida ett bra namn som innehåller de viktigaste sökorden.

3. Ange en bra titel för sidor

Under Sidegenskaper och fliken Information för en sida finner man egenskapen Titel. Det är titeln som syns som rubrik vid en sökträff hos en sökmotor. Titeln syns även i den blå randen längst upp i Internet Explorer när du surfar till en specifik sida.

De ord som förekommer titeln har stort värde hos sökmotorerna. Just därför är det viktigt att den är lättläst titel och innehåller de ord som du vill koppla till sidan.

Nu kanske några tänker - Aha! Jag vill rankas högt med ordet apelsin. Jag gör som så att jag skriver apelsin hundra gånger i rad.

Detta skall man absolut inte göra. Detta uppfattas av sökmotorerna som s k spam vilket ger negativa effekter för sidans rankning. Det kan gå så långt att sajten tom blir svartlistad från sökmotorn. Detta kan vara förödande eftersom det är mycket krångligt att bli listad igen.

Regeln är alltså att ange en titel för sidan som är skriven med korrekt språkbruk och utan att upprepa ord. Tänk på att texten används som rubrik för en sökträff så den skall även attrahera de personer som söker efter information. Försök att inte använda mer än ca 70 tecken.

Exempel på information för en startsida för en klippklättringscommunity

Titel, tillsammans med beskrivning och sökord som beskrivs nedan, kallas ofta metadata. Dynamix skriver ut dessa fält som s k meta-taggar i html-koden för sidan.

4. Lägg alltid till en beskrivning för sidan

Beskrivningen anger du på samma ställe som titel. Denna text visas under rubriken vid en sökträff hos en sökmotor. Texten skall på ett kortfattat sätt beskriva vad sidan handlar om. Den skall vara säljande för besökaren som söker fram sidan och den skall innehålla viktiga ord så att sökmotorerna rankar sidan högt. Försök att hålla dig inom 250 tecken.

5. Ange sökord för sidan

Även sökord anges under Sidegenskaper, fliken Information. Dessa ord har hög relevans för den interna sökmotorn i Dynamix CMS. För vissa externa sökmotorer är dessa ord viktiga medan andra inte tar hänsyn till dessa överhuvudtaget. Det är viktigt att inte använda för många sökord utan bara de som är absolut viktigast. Regeln är att hålla sig inom 250 tecken och absolut inte upprepa ord.

6. Skriv bra rubriker i sidan

Texten i rubriker i sidan har större värde hos sökmotorer än vanlig text. Tänk därför igenom hur du utformar din rubrik ur ett sökmotorperspektiv samtidigt som de skall fungera för de besökare som kommer in på sidan och läser rubriken.

7. Se till att ha bra sajter som länkar till er sajt på rätt sätt

Med bra sajter menar jag länkar från webbplatser med liknande eller besläktad information. Klätter-community:t som används som exempel ovan bör t ex kontakta andra klättringsrelaterade webbplatser för att kanske få dem att länka till sajten.

En länk från en populär sajt är bättre en än länk från en sajt som ingen känner till. Detta kanske låter självklart och faktum är att sökmotorer som Google har med denna faktor i sin sidrankning. Om du använder dig av Googles toolbar så kan du se hur populär Google tycker att en sida är genom något de kallar PageRank (PR). Ju högre PageRank sidorna har som länkar till din sida desto bättre är det.

Du kan själv hitta de sidor som länkar till din sida genom att i exempelvis Google söka på ”link:www.adress.se”.

Se även till att länkarna till er sajt med innerhåller bra sökord. Vårt klättter-community vill gärna få bra rankning med orden klippklättring, västkusten och bouldering. De ser helst då till att de som länkar till deras webbplats länkar till dem med texten [Diskutera klippklättring och bouldering på västkustens klättercommunity].

Akta dig för att länka till er sajt från sidor som har tvivelaktigt innehåll eller som är svartlistade av någon sökmotor.

PageRank

8. Använd er av en sajtkarta

En sajtkarta hjälper era besökare att få en samlad överblick av sajten. Den hjälper även en sökmotor att få tillgång till många sidor i webbplatsen från en central plats. Sajtkartan är en standardfunktion i Dynamix CMS.

Bild på sajtkarta

Exempel på sajtkarta genererad av Dynamix CMS

9. Ange beskrivningar (ALT-texter) för bilder

Beskrivningar på bilder brukar förknippas med texten som dyker upp med gul bakgrund när man för muspekaren över bilden. Denna text ger också t ex synsvaga eller blinda information om bilden. Vissa sökmotorer använder denna text när de indexerar sidan så se till att skriva bra beskrivningar som både beskriver bildens innebörd och innehåller relevanta sökord. Som med allt annat skall man inte använda ALT-texter för att trycka in överdrivna mängder sökord i sidan.

I Dynamix finner man beskrivningen för en bild i Bildväljar-dialogen.

Bildbeskrivning (Alt-text)

Bildbeskrivning (Alt-text)

10. Skriv bra och informativt innehåll

Innehållet i sidan är självklart viktigt. En bra fokuserad text på ämnet som din sida behandlar kan göra underverk. Försök att få med de viktigaste delarna tidigt i sidan.

Se också till att dina sidor är skriva på ett korrekt sätt, dvs. på ett sätt som följer de standarder som W3C har tagit fram. Sökmotorerna premierar bra och korrekt skriven kod.

Dynamix CMS genererar, i motsats till många andra system, alltid korrekt HTML-kod för text, bilder och andra standardinnehåll.

11. Överdriv inte

Det sista tipset är att man inte skall överdriva när man optimerar sidan för sökmotorerna. Det är lätt att hamna i ett läge där sökmotorerna tycker att du försöker fuska för att hamna högre upp i hos sökträffarna. Om du har en känsla av att en ändring kan är på gränsen till fusk så låt bli att göra ändringen.

2008-05-27